Verze XML

 • v praxi se používá téměř výhradně verze 1.0

 • existuje verze 1.1, která se v praxi vůbec neujala, ale vznikla spíše kvůli „politické korektnosti“

  • jména elementů a atributů mohou používat téměř jakýkoliv znak z Unicode včetně budoucích verzí Unicode (to je ale možné i v posledním pátém vydání XML 1.0)

  • jako znak konce řádku lze používat i znaky NEL (…) a unicodový oddělovač řádek (
)

  • v dokumentu mohou být použity i znaky s kódem 1 až 31, ale musí být zapsány jako číselný odkaz na znak

  • řetězce uvnitř dokumentu by měly být normalizované (NFC) – tj. preferuje se znak s diakritickým znaménkem, ne znak a za ním kombinující diakritické znaménko

 • pragmatický přístup:

  • přijímat dokumenty v obou verzích v libovolném kódování

  • generovat dokumenty ve verzi 1.0 a v kódování UTF-8

 • podmnožiny XML

  • obecně není dobré je vytvářet a používat

  • SOAP – nepodporuje entity a instrukce pro zpracování