XML a binární data

 • XML samo o sobě binární data nepodporuje, ale v praxi je často potřeba XML doplnit o binární data (např. obrázky)

 • v současnosti se používá několik přístupů:

  • bezpečné zakódování do XML dokumentu

   • binární data se překódují do textové podoby (např. Base64) a vloží se přímo do dokumentu

   • výsledný dokument je velký

   • používá například formát WordML v MS Office 2003

  • binární data jsou uložena odděleně

   • XML dokument obsahuje pouze odkaz na binární data

   • pro snadnou práci je možné XML i binární data uložit do jednoho archivu – využívá např. OpenOffice a MS Office 2007

  • SOAP with Attachments

   • binární data jsou přidána za samotnou XML zprávu pomocí mechanismu MIME

  • DIME

   • binární data jsou rovněž samostatná

   • DIME je na rozdíl od MIME binární formát a tudíž efektivnější

 • SOAP + XOP

  • binární data jsou rovněž samostatná a využívají MIME

  • na jednotlivé BLOBy se odkazuje přímo z dokumentu XML