Přínosy použití schématu

  • schéma je formální definice jazyka (výměnného formátu) založeného na XML

  • dokument XML můžeme kdykoliv během jeho životního cyklu validovat

  • validace = ověření shody dokumentu se schématem

  • validace výrazně zjednodušuje kontroly vstupu na úrovni aplikace

  • komfortnější zadávání dat do editorů XML

  • snazší programová manipulace s dokumenty XML (PSVI, data-binding)

  • generování dokumentace

  • informace ze schématu potřebují některé další navazující XML jazyky – například dotazovací jazyk XQuery