Schematron

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<schema xmlns="http://www.ascc.net/xml/schematron">
 <pattern name="Globální kontroly">
  <rule context="zamestnanci">
   <assert test="zamestnanec">V seznamu musí být alespoň jeden zaměstnanec</assert>
   <report test="sum(zamestnanec/plat) &gt; 500000">Součet platů nemůže být větší než 500.000,-</report>
  </rule>
 </pattern>
 <pattern name="Duplicita osobních čísel">
  <rule context="zamestnanec">
   <report test="count(../zamestnanec[@id = current()/@id]) &gt; 1">Duplicitiní osobní číslo
     <value-of select="@id"/> u elementu <name/>.</report>
  </rule>
 </pattern>
</schema>