DTD – Definice typu dokumentu

 • DTD je jazyk pro definici nových jazyků, které základní syntaxí vycházejí z XML

 • DTD umožňuje definovat:

  • elementy použitelné v dokumentu

  • jejich přípustné vztahy

  • atributy použitelné u jednotlivých elementů a jejich typ

 • DTD má v XML podobný význam jeho schéma v relačních databázích

 • dokument vyhovující DTD = validní dokument

  • lze kontrolovat pomocí validujícího parseru

 • v současné době existuje mnoho DTD, které definují jazyky používané v mnoha oblastech

  • WML, XHTML, DocBook, SVG, MathML, RSS, …