Ukázka DTD a dokumentu

Příklad 1. DTD – dtd/dokument.dtd

<!ELEMENT dokument (nadpis, autor?, odstavec+)>
<!ELEMENT nadpis   (#PCDATA)>
<!ELEMENT autor    (#PCDATA)>
<!ELEMENT odstavec (#PCDATA|em)*>
<!ELEMENT em       (#PCDATA)>

Příklad 2. Dokument vyhovující DTD – dtd/dokument.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE dokument SYSTEM "dokument.dtd">
<dokument>
  <nadpis>Nadpis</nadpis>
  <odstavec>Píšu <em>zvýrazněně</em> i normálně.</odstavec>
  <odstavec>Ještě jeden.</odstavec>
</dokument>