Deklarace elementů

 • <!ELEMENT název model obsahu>

 • model obsahu:

  • sekvence – (a,b,c,d)

  • alternativa – (a|b|c)

  • ANY

  • EMPTY

  • (#PCDATA)

 • opakování

  • element – právě jednou

  • element? – 0 nebo 1

  • element+ – alespoň jednou

  • element* – libovolný počet

 • lze navzájem kombinovat pomocí závorek

  (nazev, (autor|editor)?, p*, (nadpis,p+)*)
 • každý element použitý v modelu obsahu musí být samostatně deklarován

 • smíšený obsah

  • element obsahuje jak text, tak další elementy na stejné úrovni

  • <!ELEMENT p (#PCDATA|em|strong)*>

  • neumožňuje kontrolovat počet a pořadí podelementů