Deklarace atributů

 • <!ATTLIST element
  	název typ default. hodnota>
 • typy

  • CDATA, NMTOKEN, NMTOKENS, ID, IDREF, IDREFS, ENTITY, ENTITIES, výčet

 • default. hodnota:

  • "hodnota"

  • #REQUIRED

  • #IMPLIED

  • #FIXED "hodnota"

Příklad 3. Ukázka deklarace atributů a jejich použití v dokumentu

<!ATTLIST odstavec 
     id    ID           #REQUIRED
     zarovnání (vlevo|nastřed|vpravo) #IMPLIED
     autor   CDATA         "nobody">


<odstavec id="n012"
     autor="Jan Novák">...</odstavec>

<odstavec id="n3.4.1"
     zarovnání="nastřed">...</odstavec>