Připojení DTD k dokumentu

 • DTD se přidává pomocí deklarace typu dokumentu (DOCTYPE)

 • DTD v externím souboru (externí podmnožina)

  <!DOCTYPE dokument SYSTEM "dok.dtd">
  <dokument>
   ... 
  </dokument>

  jedno DTD lze používat opakovaně

 • DTD přímo v dokumentu (interní podmnožina)

  <!DOCTYPE dokument [
  <!ELEMENT ...> 
    ...
  <!ATTLIST ...> 
    ...
  ]>
  <dokument>
   ...
  </dokument>

  nepraktické, protože nemůžeme DTD využít opakovaně

 • lze kombinovat interní a externí DTD

  <!DOCTYPE dokument SYSTEM "dok.dtd" [
  <!ELEMENT ...> 
    ...
  <!ATTLIST ...> 
    ...
  ]>
  <dokument>
   ...
  </dokument>

  lokální deklarace mají přednost před externími → pomocí parametrů lze upravit DTD