Jmenné prostory

 • slouží k rozlišení elementů a atributů se shodnými jmény v případech kdy by mohlo dojít ke konfliktům

 • aplikace si vybere jen ty části dokumentu, které umí zpracovat

  • kombinování více „sad značek“ dohromady

  • např.: XSLT styly (XSLT instrukce × HTML kód), XHTML stránka s obrázky v SVG, …

 • jména a elementů a atributů se skládají ze dvou částí – ze jmenného prostoru a z lokálního názvu

 • jmenné prostory se identifikují pomocí URI adresy, ale nic konkrétního se na ní nevyskytuje, slouží pouze jako identifikátor

 • pro zkrácení zápisu se při deklaraci jmenného prostoru vytvoří prefix, který jmenný prostor zastupuje:

  <prefix:element xmlns:prefix="http://example.org/neco"> …
  </prefix:element>
 • prefixy je možné použít i u atributů a elementů obsažených v elementu s deklarací

Příklad 6. Dokument se jmennými prostory

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" 
   xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg">
 <head>
  <title>Ukázka webové stránky 
      s vektorovým obrázkem</title>
 </head>
 <body>
  <p>Zajímavý obrázek:</p>
  <svg:svg width="4in" height="3in">
   <svg:desc>This is a blue circle with 
        a red outline</svg:desc>
   <svg:g>
    <svg:circle style="fill: blue; stroke: red" cx="200" 
          cy="200" r="100"/>
    <svg:text x=".5in" y="2in">Hello World</svg:text>
   </svg:g>
  </svg:svg>
 </body>
</html>