Zkracování zápisu

 • explicitně uváděné prefixy

  <ceník:nabídka 
    xmlns:ceník="urn:cz-trade:cenik"
    xmlns:bib="http://book.org/bibliography">
   <ceník:položka>
    <ceník:název>
     <bib:book>
      <bib:author>Jiří Kosek</bib:author>
      <bib:title>HTML - tvorba dokonalých 
            WWW stránek</bib:title>
     </bib:book>
    </ceník:název>
    <ceník:cena měna="CZK">259</ceník:cena>
   </ceník:položka>
  </ceník:nabídka>
 • implicitní jmenné prostory (prefix je prázdný)

  <nabídka xmlns="urn:cz-trade:cenik"
    xmlns:bib="http://book.org/bibliography">
   <položka>
    <název>
     <bib:book>
      <bib:author>Jiří Kosek</bib:author>
      <bib:title>HTML - tvorba dokonalých 
            WWW stránek</bib:title>
     </bib:book>
    </název>
    <cena měna="CZK">259</cena>
   </položka>
  </nabídka>
 • jmenné prostory se stejným prefixem se navzájem překrývají

  <nabídka xmlns="urn:cz-trade:cenik">
   <položka>
    <název>
     <book xmlns="http://book.org/bibliography">
      <author>Jiří Kosek</author>
      <title>HTML - tvorba dokonalých 
          WWW stránek</title>
     </book>
    </název>
    <cena měna="CZK">259</cena>
   </položka>
  </nabídka>