Datové typy

 • lze použít pro obsah atributů i elementů

 • komplexní × jednoduché typy

  • komplexní – obsahují další elementy a atributy

  • jednoduché – obsahují pouze jednu hodnotu (řetězec, číslo apod.)

 • od existujících typů lze odvozovat typy vlastní

 • jednoduché typy:

  • textový řetězec, celá/desetinná čísla a jejich varianty

  • binární data, logická hodnota

  • datum, čas, časový interval

  • typy převzaté z DTD pro snazší přechod

 • typy lze rozšiřovat/omezovat – obdoba integritních omezení

 • lze definovat referenční integritu