Samodokumentující formát

<xs:element name="zamestnanec">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Element slouží pro uchování důležitých 
   údajů o zaměstnanci.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:complexType>
  <xs:annotation>
   <xs:documentation>
    <p xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Dokumentace
     může být klidně v <a href="http://www.w3.org/TR/xhtml1/">XHTML</a>.</p>
   </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
   <xs:element name="jmeno" type="xs:string"/>
   <xs:element name="prijmeni" type="xs:string"/>
   <xs:element name="plat" type="xs:decimal"/>
   <xs:element name="narozen" type="xs:date"/>
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
</xs:element>