Jednoduché datové typy

  • vlastní typy lze odvodit z již definovaných typů pomocí restrikce, vytvořením seznamu nebo sjednocením typů

  • u většiny typů lze definovat různá integritní omezení:

    • řetězce – length, minLength, maxLength, pattern, enumeration, whiteSpace

    • číselné typy – maxInclusive, maxExclusive, minInclusive, minExclusive, totalDigits, fractionDigits, pattern, enumeration

    • binární data – length, minLength, maxLength, pattern, enumeration, whiteSpace