Lexikální a hodnotový prostor

 • většina integritních omezení pracuje nad prostorem hodnot

  • různé hodnoty z XML dokumentu se převedenou na skutečnou hodnotu

  • 3.5 a 3.500 se chápe stejně, pokud to jsou čísla

  • 3.5 a 3.500 se chápe odlišně, pokud jsou v elementech typu xs:string

 • nad lexikálním prostorem pracují vzory (pattern)

  • lexikální prostor je tvořen znaky zapsanými přímo v dokumentu XML s následně upravenými bílými znaky

   • všechny bílé znaky (konec řádky, tabulátor) jsou nahrazeny mezerou

   • více mezer je nahrazeno jedinou mezerou, mezery na začátku a na konci jsou odstraněny

   • pravidla se neaplikují na typy xs:string a xs:normalizedString

  • nejčastěji se nad ním definuje omezení pomocí regulárního výrazu

  • regulární výrazy používají perlovou syntaxi

  • příklad – DIČ: \d{3}-\d{10}