Vytváření vlastních typů

Vytvoření a použití typu pro měnové údaje

  • maximální částka 1 milión

  • přesnost na haléře

<cenaVýrobku>23.50</cenaVýrobku>

<!-- Vytvoření uživatelského datového typu -->
<xs:simpleType name="částka">
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:minInclusive value="0"/>
    <xs:maxExclusive value="1000000"/>
    <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<!-- Definice elementu využívající nový datový typ -->
<xs:element name="cenaVýrobku" type="částka"/>