Komplexní typy

 • modelování elementů, které obsahují další elementy nebo atributy

 • lze určit pořadí elementů, jejich opakování, volitelnost atd.

<xs:element name="kniha">
 <xs:complexType>
  <xs:sequence>
   <xs:element name="nazev" type="xs:string"/>
   <xs:element name="autor" type="xs:string"
         minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
   <xs:choice minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">
    <xs:element name="odstavec" type="xs:string"/>
    <xs:element name="obrazek" type="xs:base64Binary"/>
   </xs:choice>
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
</xs:element>
 • sekvence za sebou jdoucích elementů – <xs:sequence>

 • výběr jednoho z elementů – <xs:choice>

 • nezáleží na pořadí elementů – <xs:all>

 • vytvoření skupiny – <xs:group>

 • lze vzájemně kombinovat

 • smíšený obsah (mezi elementy se může objevit text) – <xs:complexType mixed="true">