Sekvence elementů

xs:sequence

 • všechny elementy se musí objevit v zadaném pořadí

 • počet opakování elementu lze určit pomocí maxOccurs a minOccurs

 • implicitní hodnoty: maxOccurs=1, minOccurs=1

 • pro nekonečno se používá hodnota unbounded

<článek>
 <název>Ukázka</název>
 <autor>Pepa</autor>
 <odstavec>...</odstavec>
 <odstavec>...</odstavec>
</článek>

<xs:element name="článek">
 <xs:complexType>
  <xs:sequence>
   <xs:element name="nadpis" type="xs:string"/>
   <xs:element name="autor" type="xs:string" 
         minOccurs="0"/>
   <xs:element name="odstavec" type="xs:string"
         maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
</xs:element>