Výběr jednoho z elementů

xs:choice

 • může se vyskytnout pouze jeden z uvedených podelementů

<osoby>
 <osoba>
  <jméno>Pepa Tuzemec</jméno>
  <RČ>681203/0123</RČ>
 </osoba>
 <osoba>
  <jméno>Pepa Cizinec</jméno>
  <pas>1234567</pas>
 </osoba>
 <osoba>
  <jméno>Pepa Rozvědčík</jméno>
  <SSN>987654321</SSN>
 </osoba>
</osoby>

<xs:element name="osoby">
 <xs:complexType>
  <xs:sequence>
   <xs:element name="osoba" maxOccurs="unbounded">
    <xs:complexType>
     <xs:sequence>
      <xs:element name="jméno" type="xs:string"/>
      <xs:choice>
        <xs:element name="RČ" type="xs:string"/>
        <xs:element name="pas" type="xs:string"/>
        <xs:element name="SSN" type="xs:string"/>
      </xs:choice>
     </xs:sequence>
    </xs:complexType>
   </xs:element>
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
</xs:element>
 • chybou je uvést více než jednu variantu:

  <osoba>
   <jméno>Pepa Pochybil</jméno>
   <pas>1234567</pas>
   <RČ>681203/0123</RČ>
  </osoba>