Elementy v libovolném pořadí

xs:all

 • podobně jako xs:sequence, ale nezáleží na pořadí výskytu

 • počet opakování může být pouze 0 nebo 1

<osoba>
 <jméno>Jan</jméno>
 <příjmení>Novák</příjmení>
</osoba>
<osoba>
 <příjmení>Novák</příjmení>
 <jméno>Jan</jméno>
</osoba>
<osoba>
 <titul>Ing.</titul>
 <jméno>Jan</jméno>
 <příjmení>Novák</příjmení>
</osoba>
<osoba>
 <jméno>Jan</jméno>
 <příjmení>Novák</příjmení>
 <titul>CSc.</titul>
</osoba>

<xs:element name="osoba">
 <xs:complexType>
  <xs:all>
   <xs:element name="jméno" type="xs:string"/>
   <xs:element name="příjmení" type="xs:string"/>
   <xs:element name="titul" type="xs:string" 
         minOccurs="0"/>
  </xs:all>
 </xs:complexType>
</xs:element>