Smíšený obsah

 • mezi elementy se může objevit text

 • funguje trochu odlišně než smíšený obsah v DTD

 • po vynechání textu musí podelementy vyhovět definici komplexního typu

<odstavec>Odstavce typicky obsahují <pojem>smíšený 
obsah</pojem>. Text se může střídat
s <odkaz url="http://www.kosek.cz">odkazy</odkaz> 
a dalšími <pojem>elementy</pojem>.</odstavec>

<odstavec>Odstavec může obsahovat i jen text.</odstavec>

<odstavec><pojem>Nebo jen element.</pojem></odstavec>

<xs:element name="odstavec">
 <xs:complexType mixed="true">
  <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
   <xs:element name="pojem" type="xs:string"/>
   <xs:element name="odkaz">
    <xs:complexType>
     <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="xs:string">
       <xs:attribute name="url" type="xs:anyURI"/>
      </xs:extension>
     </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
   </xs:element>
  </xs:choice>
 </xs:complexType>
</xs:element>