Atributy

 • jsou součástí komplexních typů

 • mohou obsahovat jen jednoduché typy

 • default – standardní hodnota atributu, doplní se v případě, že atribut chybí

 • use – povinnost atributu

  • optional – nepovinný

  • required – povinný

  • prohibited – zakázaný (může se využít při odvozování typů)

<xs:element name="img">
 <xs:complexType>
  <xs:attribute name="src" type="xs:anyURI" 
         use="required"/>
  <xs:attribute name="alt" type="xs:string" 
         use="required"/>
  <xs:attribute name="title" type="xs:string" 
         default="Bez titulku"/>
 </xs:complexType>
</xs:element>
 • ekvivalentní zápisy:

  <img src="logo.gif" alt="Logo firmy"/>
  
  <img src="logo.gif" alt="Logo firmy"
     title="Bez titulku"/>
 • chybné zápisy:

  <img alt="Logo" title="Logo naší firmy"/>
  
  <img src="logo.gif"/>