Co to jsou jmenné prostory

 • umožňují kvalifikovat elementy/atributy

 • umožňují v jednom dokumentu kombinovat několik různých sad značek (např. v XHTML dokumentu je obrázek v SVG a rovnice v MathML)

 • jmenný prostor je identifikován pomocí URI adresy

 • podle jmenného prostoru aplikace poznají, kterým částem XML dokumentu rozumějí

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
 <head>
  <title>Ukázka webové stránky 
      s vektorovým obrázkem</title>
 </head>
 <body>
  <p>Zajímavý obrázek:</p>
  <svg width="4in" height="3in" 
     xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
   <desc>This is a blue circle with a red outline</desc>
   <g>
    <circle style="fill: blue; stroke: red" cx="200" 
        cy="200" r="100"/>
    <text x=".5in" y="2in">Hello World</text>
   </g>
  </svg>
 </body>
</html>

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
 <head>
  <title>Ukázka webové stránky 
      s vektorovým obrázkem</title>
 </head>
 <body>
  <p>Zajímavý obrázek:</p>
  <svg:svg width="4in" height="3in" 
       xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg">
   <svg:desc>This is a blue circle with 
        a red outline</svg:desc>
   <svg:g>
    <svg:circle style="fill: blue; stroke: red" cx="200" 
          cy="200" r="100"/>
    <svg:text x=".5in" y="2in">Hello World</svg:text>
   </svg:g>
  </svg:svg>
 </body>
</html>