Globální deklarace

 • globální deklarace – jsou uvedené přímo pod xs:schema

 • globální deklarace lze využívat z jiných schémat (xs:import, xs:include)

 • jmenný prostor pro globální elementy/atributy se určuje pomocí targetNamespace

  <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
   targetNamespace="urn:cz-kosek:schemas:zamestnanci:v1.0">
 • standardně do cílového jmenného prostoru patří jen globálně deklarované elementy

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
      targetNamespace="urn:x-kosek:schemas:pokus"
      xmlns="urn:x-kosek:schemas:pokus">
 <xs:element name="a">
  <xs:complexType>
   <xs:sequence>
    <xs:element name="b" type="xs:string"/>
    <xs:element name="c" type="xs:string"/>
   </xs:sequence>
  </xs:complexType>
 </xs:element>
</xs:schema>

<a xmlns="urn:x-kosek:schemas:pokus">
 <b xmlns="">foo</b>
 <c xmlns="">bar</c>
</a>

<p:a xmlns:p="urn:x-kosek:schemas:pokus">
 <b>foo</b>
 <c>bar</c>
</p:a>