Připojení schéma k dokumentu

Nepoužíváme vlastní jmenný prostor

 • před validací musíme parseru sdělit, kde pro dokument najde jeho schéma

 • možnosti určení schématu:

  • ruční výběr schématu

  • automatická připojení schématu podle jmenného prostoru/jména kořenového elementu/…

  • odkaz na schéma je uveden přímo v dokumentu XML

Příklad 7. XML dokument – xsd/faktura.xml

<faktura xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
     xsi:noNamespaceSchemaLocation="faktura.xsd"

 …

</faktura>

Příklad 8. XML schéma – xsd/faktura.xsd

<xs:schema 
 xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

 <xs:element name="faktura">

 ...