Připojení schéma k dokumentu

Používáme vlastní jmenný prostor

 • pro každý jmenný prostor můžeme určit, kde se pro něj najde schéma

 • atribut xsi:schemaLocation obsahuje seznam uspořádaných dvojic jmenný prostor a umístění schématu

Příklad 9. XML dokument – xsd/fakturans.xml

<faktura xmlns="urn:x-kosek:schemas:faktura:1.0" 
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
  xsi:schemaLocation="urn:x-kosek:schemas:faktura:1.0 fakturans.xsd">

 …

</faktura>

nebo bez deklarace implicitního jmenného prostoru

<f:faktura xmlns:f="urn:x-kosek:schemas:faktura:1.0" 
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
  xsi:schemaLocation="urn:x-kosek:schemas:faktura:1.0 fakturans.xsd">

 ...

</f:faktura>

Příklad 10. XML schéma – xsd/fakturans.xsd

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
      targetNamespace="urn:x-kosek:schemas:faktura:1.0" 
      xmlns="urn:x-kosek:schemas:faktura:1.0" 
      elementFormDefault="qualified">

 <xsd:element name="faktura">

 …