Struktura schématu

 • schémata nabízejí mnoho různých možností pro popsání stejné struktury XML

 • můžeme je libovolně kombinovat

 • v praxi je však dobré držet se jednotného a konzistentního přístupu k tvorbě schématu

Příklad 11. Ukázkový dokument

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<zamestnanec>
 <jmeno>Jan</jmeno>
 <prijmeni>Novák</prijmeni>
 <adresa>
  <ulice>Dlouhá 2</ulice>
  <město>Praha 1</město>
  <psč>110 00</psč>
 </adresa>
 <plat>34500</plat>
</zamestnanec>