Best practices“ pro návrh

 • každé schéma by mělo mít definováno vlastní cílový jmenný prostor (targetNamespace)

 • všechny elementy by měly patřit do tohoto jmenného prostoru (elementFormDefault="qualified")

 • nepoužívat standardní ani fixní hodnoty (default="…", fixed="…") protože mění infoset

 • konzistentní a srozumitelné názvy elementů/atributů

  • moc krátké jsou nesrozumitelné, příliš dlouhé se špatně píší

  • <cenaVýrobku kódMěny="USD">5.99</cenaVýrobku>
 • jemnost/zrnitost značkování

 • elementy × atributy

  • atributy se nemohou opakovat

  • atributy nelze dále strukturovat

  • dnes se doporučuje do atributů ukládat pouze údaje, u kterých je předem známá množina přípustných hodnot, případně se jedná o typy jako číslo nebo datum

  • obecné textové řetězce není vhodné ukládat do atributů, protože v budoucnu může vzniknout požadavek na doplnění značkování (např. Ruby anotace, změna směru textu ve vícejazyčném dokumentu)

 • repozitory DTD/schémat – http://www.xml.org