Objektově orientované rysy

  • možnost odvozování (dědění) nových typů od již existujících

  • substituční skupiny (podtřídy)

  • abstraktní datové typy (nejde je použít v instanci)

  • můžeme zablokovat další dědění typů