Ukázky nejpoužívanějších jazyků pro popis schématu dokumentu