XML schémata
-Úvod
-Ukázky
-DTD
-Jmenné prostory
-Základy W3C XML Schema
-Jednoduché typy
-Komplexní typy
-Jmenné prostory
-Validace
-Přístupy k návrhu schématu
-Pokročilé vlastnosti
-Kombinování schémat
-Další zdroje informací