Přístupy ke psaní stylu

 • xsl:template a xsl:apply-templates

  • procesor XSLT automaticky prochází strom vstupního dokumentu a volá odpovídající šablony

  • struktura vstupního i výstupního dokumentu je podobná

 • xsl:for-each

  • ručně si vybíráme data ke zpracování v pořadí a struktuře jakou potřebujeme

  • struktura výstupního a vstupního dokumentu může být zcela odlišná

 • oba přístupy lze libovolně kombinovat