Další zdroje informací

  • Michael Kay: XSLT 2.0 and XPath 2.0 Programmer's Reference, 4th Edition – kniha od autora Saxonu a editora specifikace XSLT 2.0; výborná reference

  • Jeni Tennison: Beginning XSLT 2.0: From Novice to Professional – dobrá hlavně pro začátečníky

  • diskusní skupina xsl-list

  • dokumentace k implementacím XSLT 2.0

  • články na serverech xml.com a IBM developerWorks

  • specifikace W3C

  • Kernow – šikovná utilitka pro testování XSLT a pohodlné spouštění Saxonu