Návrh stránek

4IZ268 – Webové technologie

Jirka Kosek

Poslední modifikace: $Date: 2019/10/25 10:13:06 $

Úvod

Recept na dobré webové stránky

 • grafický design – první co uživatel vidí

 • struktura stránek, informační architektura, navigace – aby se v tom uživatel vyznal a dlouho zůstal

 • přístupnost – obsah stránky by měl být vytvořen s ohledem na co nejširší okruh čtenářů

 • použitelnost – práce se stránkou/aplikací by měla být intuitivní a příjemná

 • dobře strukturovaný, snadno čitelný a srozumitelný text (copywriting)

 • syntakticky správný HTML kód – méně práce pro prohlížeč

 • vhodné metainformace – snazší nalezení stránky

 • přesný postup neexistuje, vždy je potřeba jednotlivé složky vyvážit

Postup tvorby webu

 • nebudeme suplovat předměty zaměřené na projektové řízení, ale…

 • samozřejmě je potřeba začít analýzou požadavků zadavatele a na základě ní pak stanovit cíle webu

 • cílům pak přizpůsobíme jednotlivé aspekty webu

 • pokročilé analytické nástroje dovolují průběžně monitorovat plnění cílů webu a průběžně web měnit a vylepšovat

 • pozor na zombie – vytvořit web je jedna věc, ale udržet jej v chodu a s aktualizovaným obsahem není jednoduché a levné

Použitelnost

Jak se pozná použitelný web

 • uživatel není nucen přemýšlet

 • jednoduchý a přehledný

 • rychle se načítá

 • konzistentní napříč všemi stránkami

 • ovládání je intuitivní

 • vše by mělo vést uživatele ke stanovenému cíli (např. dokončení prodeje v eshopu)

Testování použitelnosti

 • uživatelské testování

 • analýza návštěvnosti

 • A/B testování

 • heuristika na základě zkušeností

UX

 • UX (User eXperience) – zážitek z použití webu či celého širšího procesu navázaného na web

 • širší pojem než samotná použitelnost

Grafický design

Postup návrhu

 • klasický postup: wireframes → grafický návrh → nakódování do HTML+CSS

 • pro responzivní weby je potřeba udělat několik samostatných variant (poměrně pracné)

 • stále populárnější je tak „mobile first“ přístup, kdy se primárně vytváří poměrně jednoduchá verze webu

 • „graceful degradation“ vs. „progressive enhancement“

Základní pravidla

 • design by měl být střízlivý – méně je někdy více

 • bez zbytečně velkých animací a obrázků, které jsou k ničemu

 • vhodné kombinace barev

 • barva pozadí a textu musí být zvolena tak, aby se text dobře četl

 • obrázky na pozadí je lepší vůbec nepoužívat (téměř žádná profesionální stránka je nepoužívá)

 • jako barva pozadí je vhodná zejména bílá a velice světlé odstíny dalších barev

Výběr písma

 • na obrazovkách s menším rozlišením jsou čitelnější bezpatková písma (Arial, Verdana, Helvetica, …)

 • na obrazovkách s větším rozlišením jsou čitelnější patková písma (Times, Palatino, Cambria, …)

 • nekombinovat příliš druhů písma na jedné stránce

 • řádka by neměla být delší než 40-60 znaků → u delších se špatně přechází z konce jedné na začátek další

 • písmo o velikosti 10 pixelů je pro většinu lidí příliš malé

 • pro zvýraznění používat barvy, tučné písmo nebo kurzívu – zásadně nepoužívat podtrhnutí (to je vyhrazené pro odkazy)

Typografie

 • dodržovat typografická pravidla

 • základ je v pravidlech českého pravopisu – psaní mezer, interpunkce, pomlčky, uvozovky, přímá řeč apod.

Tabulka 1. Zápis některých znaků
Popis Ukázka Zápis v HTML pomocí entity
dlouhá pomlčka —
krátká pomlčka –
levá uvozovka „
pravá uvozovka “

Zaručená rada pro dobrý design

 • na skutečně dobrých webech dělá vždy více lidí

  • grafik/designér

  • HTML kodér

  • programátor

  • marketing, SEO, …

 • každý by měl dělat jen to, co umí dobře

Struktura stránek a navigace

Struktura stránek

 • hypertext umožňuje vytvořit téměř libovolnou strukturu, ale člověk je zvyklý na konzervativnější uspořádání – většinou na hierarchii

 • analýzou přístupových logů případně dalšími analytickými nástroji lze zjistit nejčastěji navštěvované stránky a přizpůsobit tomu jejich umístění

 • jedna stránka by měla obsahovat logický celek informací, ale nesmí být příliš dlouhá – „maximálně 5 obrazovek

 • stránka s odkazy by měla být vidět celá bez nutnosti rolování

 • silně AJAXové aplikace by měly dodržovat zvyklosti webu – historie, možnost tvorby záložek a sdílení odkazů, …

Navigace

 • na každé stránce by měla být navigační lišta, ze které bude jasné, v které části serveru jsme

 • „drobečková“ navigace

 • odkaz na hlavní a nadřazenou stránku, případně na předchozí a další

 • pozor na těžko ovladatelná „rozbalovací“ menu

 • každý větší server je nezbytné doplnit možností fulltextového prohledávání

Stránka

Stránka

 • aktuální a zajímavé informace

 • rychlé načtení

 • gramaticky správný a slohově čistý text – minimálně zkontrolovaný spell-checkerem a přečtený několika kamarády

 • stránku je dobré co nejlépe strukturovat pomocí HTML elementů – nadpisy, seznamy apod.

 • pokud to jde, měl by se obsah oddělit od vzhledu a použít CSS – menší a rychlejší stránky, snazší změny designu

 • dodržovat standary HTML, XHTML, CSS a další

Odkazy

 • nepoužívat odkazy typu – klikněte zde

 • oprostit se od technologických pojmů jako server, FTP, WWW – stránky jsou pro běžné uživatele a těm je jedno, jaké technologie stojí v pozadí

 • odkazy by měly být interaktivní, aby v uživateli vzbudily pocit, že jsou aktivní části dokumentu – např. změna barvy po přejetí kurzorem myši

 • zvykem je odkazy podtrhávat

 • v rámci jednoho serveru používat relativní odkazy, aby mohly být stránky snadno přesunuty na jiné místo

Každý dokument

 • každá stránka by měla obsahovat několik identifikačních údajů: kdo ji vytvořil včetně kontaktu, datum poslední modifikace, do kdy jsou uvedené informace platné

 • z každého dokumentu by mělo být jasné, na kterém jsme serveru (někdo se ke stránce může dostat zvenčí pomocí odkazu)

 • každý dokument by měl obsahovat výstižný název (element title)

 • metadata pro lepší vyhledávání a klasifikaci

Volba URL adresy

 • „jednoduchá, perzistentní a výstižná“

 • technologicky neutrální

  • bez koncovek typu .html, .php, .aspx apod.

  • technicky lze vyřešit modulem web-serveru pro přepisování URL (např. mod_rewrite)

 • škálovatelné pojmenovávací schéma (např. část cesty začíná rokem)

  http://www.vse.cz/2005/as/volba_rektora
 • v průběhu času by jedno URL mělo označovat stejný informační zdroj, i když se třeba mění jeho formát

Přístupnost

Proč přístupnost

 • absolutní počet uživatelů webu s nějakým handicapem je relativně velký

 • určité weby v určitých státech musí ze zákona splňovat pravidla přístupnosti

Zásady přístupnosti

 • textová alternativa pro obrázky

 • titulky k video/audio záznamům

 • web by měl jít ovládat jen pomocí klávesnice

 • podstatné informace by neměly být závislé na rozlišení barev

 • dostatečně kontrastní písmo a pozadí

 • stránka se rozumně zobrazí i při zvětšení/zmenšení písma

Další zdroje informací

Povinná četba

Design stránek

Metadata ve stránce