Webová API

4IZ268 – Webové technologie

Jirka Kosek

Poslední modifikace: 2023-12-07 18:05:41 UTC

Webová platforma

 • webové aplikace se používají v čím dál více oblastech

 • existuje snaha nahradit webovou platformou nativní aplikace

 • aby to bylo možné, musí mít aplikace skrze prohlížeč přístup k mnoha funkcím, které pro normální webové stránky a aplikace nejsou nutné

 • postupně vzniká velké množství rozhraní, které chybějící funkcionalitu postupně doplňují

 • před použitím je vždy nutné ověřit podporu např. pomocí http://caniuse.com/

 • pěkný přehled je na MDN https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API

Ukládání dat

Web Storage

 • dovoluje ukládání dat klíč/hodnota

 • existují dva druhy úložiště s různou délkou perzistence – localStorage a sessionStorage

 • pro každou doménu je velikost ukládaných dat omezena

 • obyklý limit pro uložená data je 5–25 MB

 • http://www.w3.org/TR/webstorage/

Indexed DB

 • pokročilejší úložiště typu klíč/hodnota

 • lze ukládat větší objemy dat (až GB)

 • jako hodnotu lze ukládat i objekty

 • podporuje transkace

 • pracuje asynchronně

 • pro rychlejší vyhledávání lze definovat indexy

 • http://www.w3.org/TR/IndexedDB/

Multimédia

Canvas

WebGL

Web Audio

Web Speech API

Přístup k HW

Geolokace

 • jednoduché rozhraní pro získání aktuální polohy

 • uživatel s „prozrazením polohy“ musí souhlasit

 • polohu lze zjistit i méně přesně na základě IP adresy

 • http://www.w3.org/TR/geolocation-API/

Baterie

Akcelerometr

Gamepad API

Komunikace

Web Sockets

WebRTC

 • umožňuje přenos video v reálném čase bez použití pluginů

 • vhodné například pro implementaci video konferencí

 • http://www.webrtc.org/

Aplikace

Web Workers

 • umožňuje spuštění kódu na pozadí (obdoba vkláken)

 • s původní stránkou lze komunikovat zasíláním zpráv

 • http://www.w3.org/TR/workers/

Notifikace

Offline aplikace

 • samotné HTML5 přímo nabízí základní podporu – detekci online/offline stavu a appcache

 • AppCache – jednoduchý mechanismus, jak si prohlížeč může do vyrovnávací paměti uložit všechny zdroje nezbytné pro chod aplikací (HTML, CSS, JS)

 • AppCache je bohužel málo flexibilní pro reálné aplikace

Service Worker

 • kód běžící na pozadí a umožňující ovlivňovat všechny HTTP požadavky generované aplikací

 • pomocí tohoto nízkoúrovňového mechanismu lze implementovat například cachování aplikace – při prvním spuštění se vše uloží do Web Storage a v offline režimu čte Service Worker soubory odtud

 • odlišnou logiku chování aplikace v online/offline režimu lze zapouzdřit do Service Workeru

 • http://www.w3.org/TR/service-workers/

Progresivní webové aplikace

 • webová aplikace, která se chová podobně jako nativní

 • PWA lze nainstalovat a běží ve svém okně místo v záložce prohlížeče

 • obvykle pro instalaci vyžadují mnohem méně místa než nativní aplikace

Další zdroje informací

Další zdroje informací