Nasazení webových aplikací

4IZ278 – Webové aplikace

Jirka Kosek

Poslední modifikace: 2020-05-14 13:06:20 UTC

Co potřebujeme pro zveřejnění aplikace

 • doména

 • hosting

Registrace domény

 • volba správné TLD

 • různé ceny pro různé TLD

 • pozor na doménové spekulace a parazitování

  • někdy je nutná registrace několika různých TLD

  • registrace vizuálně podobných domén (IDN, phishing útoky)

Hosting

 • prostor, kde běží webový server a další komponenty nutné pro běh aplikace (např. databáze)

 • sdílený hosting

  • na jednom počítači je hostováno mnoho domén

  • chyba/zátěž jedné aplikace může negativně ovlivnit ostatní

 • VPS (virtual private server)

  • aplikace má k dispozici vlastní virtuální server s danými parametry

  • aplikace je izolována od ostatních

 • dedikovaný server

  • aplikace má k dispozici vlastní fyzický server

  • vhodné, pokud výkonově VPS nestačí

 • cloud hosting

  • řešení, kdy je nad VPS další vrstva, která dle potřeb a zátěže dovolí vytvářet další VPS nebo upravovat parametry jednotlivých VPS

CDN

 • CDN = Content Delivery Network

 • síť serverů rozmístěna po celém světě

 • statické zdroje jsou odesílany z nejbližšího serveru pro rychlejší načtení stránky

 • mnoho CDN nabízí i další služby jako např. ochranu proti různým typům útoků

Nasazení a aktualizace aplikací

 • v jednoduchých případech stačí novou verzi kódu jen překopírovat na server pomocí SFTP/SCP/WebDAV/…

 • ideální je i pro webové aplikace použít osvědčené metody CI/CD

 • při aktualizaci kódu je potřeba ošetřit, aby změny v databázi, serverovém kódu, klientském kódu, verzích REST API, … byly synchronizované