Úvodní přednáška

4IZ278 – Webové aplikace

Jirka Kosek

Poslední modifikace: 2021-02-16 11:02:34 UTC

Informace o kurzu

Základní informace

Vše důležité naleznete na adrese http://4iz278.github.io/

Náplň kurzu

Přednášky

 • přehled principů, architektury a technologií nezbytných pro tvorbu webových aplikací

 • principy jednotlivých technologií a možnosti jejich vzájemného kombinování

 • otázky bezpečnosti a zabezpečení aplikací

 • nasazení aplikací, optimalizace výkonu, …

 • program přednášek

 • předmět navazuje na kurz 4IZ268 – Webové technologie

Náplň kurzu

Cvičení

 • praktické zvládnutí technologií:

  • PHP

  • MySQL

Zakončení předmětu

 1. vytvoření webové aplikace

  • hodnotí cvičící

  • max. 50 bodů

  • přesné požadavky se dozvíte na cvičení

 2. test – termíny budou včas zveřejněny

  • hodnotí přednášející

  • max. 40 bodů

  • obsah testu: látka z přednášek a povinné četby

 3. aktivita na cvičení

  • max. 10 bodů

 4. každý dílčí požadavek je nutné splnit alespoň na 50 % bodů

Literatura

 • viz sylabus a jednotlivé přednášky

Architektura webových aplikací

Výhody webových aplikací

 • nulová instalace – stačí spustit prohlížeč a v něm otevřít stránku s aplikací

 • snadná údržba a aktualizace aplikace – vše podstatné je na „serveru“

 • globální dosah – funguje všude, kde je internet

Nevýhody webových aplikací

 • složitý vývojářský „stack“

  • frontendové technologie – HTML, CSS, JavaScript

  • nástroje vylepšující frontendové technologie – preprocesory CSS, transpilátory JS, …

  • backendové technologie – PHP/Ruby/Python/Java/.NET/Node.js

  • protokol HTTP a jeho specifika

 • horší UX než u nativních aplikací

 • možnosti aplikací fungující plnohodnotně i v offline režimu se teprve rozvíjejí

Přístupy k tvorbě aplikací

 • server-side aplikace

 • aplikace běžící v prohlížeči

 • kombinace

 • využití REST API