Výkon webových aplikací

4IZ278 – Webové aplikace

Jirka Kosek

Úvod

 • stránky, které se pomalují načítají, a aplikace, která má pomalou odezvu, odradí uživatele

 • reakce na akci uživatele do 1 sekundy – přijatelné

 • reakce na akci uživatele trvá déle než sekundu – uživatel začne myslet na něco jiného

 • reakce na akci uživatele trvá více než 10 sekund – uživatel obvykle odchází

 • rychlost načítání a reakce aplikace záleží na mnoha faktorech

  • rychlost a latence internetového připojení

  • rychlost zpracování požadavku pomocí serveru

  • rychlost vykreslení stránky

  • počet a celkový objem požadavků nutných pro obsloužení akce uživatele

Zrychlení přenosu

Zmenšení objemu přenášených dat

 • nepřenášíme to, co není potřeba (např. lazy-loading obrázků do karuselu)

 • minifikace HTML/CSS/JS kódu

 • komprimace přenášených dat (GZIP)

 • obrázky SVG ukládat jako komprimované (.svgz)

 • optimalizace obrázků

  • vhodný formát (bitmapa/vektor)

  • jednoduché obrázky lze někdy nahradit CSS efekty

Snížení počtu požadavků

 • kompilace několika CSS a JS souborů do jednoho

 • nenačítání zbytečností ze serverů třetích stran

 • obrázkové sprity (více obrázků v jednom, správné zobrazení zajistí ořez pomocí CSS)

 • menší obrázky lze vložit přímo do HTML stránky pomocí data: URL schématu

Další možnosti

 • načítání objektů z více domén najednou (prohlížeče respektují maximální počet paralelních požadavků na jednu doménu)

 • ukládání „statických“ částí webu do vyrovnávací paměti prohlížeče

 • prefetch – nápověda pro prohlížeč, na co se má připravit

  <link rel="prefetch" href="http://www.example.com/">
  <link rel="dns-prefetch" href="http://example.com/">
  <link rel="prerender" href="/page/to/prerender">
 • minimalizace přenášených hlaviček HTTP (velikost cookies, zbytečné hlavičky, …)

HTTP/2

 • nová verze protokolu HTTP odstraňující zejména výkonostní problémy předchozích verzí

 • protokol je binární, ne textový

 • multiplexing – po jednom TCP spojení se paralelně a asynchronně přenáší více objektů

 • server push – server může poslat do prohlížeče data dříve než si je prohlížeč vyžádá

 • komprimace hlaviček

 • většina „optimalizačních technik“ pro HTTP/1.x nedává při použití HTTP/2 smysl

Vykreslení a odezva stránky

Základní pravidla

 • snaha o co nejjednodušší HTML/CSS/JS kód

 • odkazy na styly CSS by měly být na začátku stránky – pro další vykreslování je potřeba mít k dispozici DOM a CSSOM

 • dokud se nestáhne CSS, nemůže se začít s vykreslováním stránky

 • JavaScript načítat až na konci stránky

 • používat <script src="…" async>, které dovolí asynchronní načtení skriptu (neblokuje vytváření DOM)

 • nepoužívat inline <script>, protože blokuje vytváření DOM

JavaScript Event loop

 • události, které musí prohlížeč obsloužit, se přidávají do fronty

 • během obsluhy jedné události se nedělá nic jiného

 • pokud je obsluha dlouhá, zablokuje to zbytek aplikace, UI nereaguje, …

 • většina JS API je proto asynchronních, aby k blokování docházelo co nejméně

 • dlouhé výpočty je tak potřeba provádět buď pomocí WebWorkers nebo rozdělit na menší úlohy a volat postupně pomocí setTimeout()/setInterval()/requestAnimationFrame()

Zpracování požadavku na serveru

Úzké hrdlo

 • vždy je potřeba nejprve zjistit, co přesně vyřízení požadavku zdržuje

 • v mnoha případech je největší zpoždění způsobeno čekáním na výsledky dotazu do databáze

  • zvážit výběr databázové technologie

  • správná konfigurace databáze (vyhledávací indexy, …)

  • minimalizace dotazů do databáze

  • ukládání výsledků do vyrovnávací paměti

Příklad 1. Využití vyrovnávací paměti phpFastCache
<?php
// Načtení knihovny
use phpFastCache\CacheManager;
require_once("src/phpFastCache/phpFastCache.php");
$cache = CacheManager::Files();

// pokus o načtení stránky o produktu z vyrovnávací paměti
$products = $cache->get("product_page");

if(is_null($products)) {
  // pokud stránka ve vyrovnávací paměti není nebo je stará, načteme ji z databáze
  $products = … načtení hodnot z databáze (pomalé) …;
  // uložení stránky do vyrovnávací paměti
  $cache->set("product_page",$products , 600);
}

// vrácení stránky, ve většině případů z vyrovnávací paměti
echo $products;

Další zdroje informací

Povinná četba

Nástroje pro „minifikaci“