XPath × XQuery × XSLT

 • XPath 1.0

  • standard od roku 1999

  • využívá jej mnoho dalších jazyků – XSLT, XML Schema, XML Encryption, XML Signature, Schematron, …

 • XSLT 1.0

  • jazyk pro transformaci dokumentů XML

  • jako dotazovací jazyk používá XPath 1.0

 • XSLT 2.0

  • nová verze transformačního jazyka

  • vyžaduje silnější dotazovací jazyk než XPath 1.0

 • XQuery 1.0

  • dotazovací jazyk, který je bohatší než XPath

 • XPath 2.0

  • zabraňuje rozštěpení dotazovacích jazyků pro XML

  • jedná se o podstatně rozšířený XPath 1.0

  • s XPath 1.0 je skoro zpětně kompatibilní

  • využívá se jako dotazovací jazyk v XSLT 2.0 a je základem XQuery 1.0

 • XQuery 1.0 je nadmnožina XPath 2.0

 • každý XPath 2.0 je tedy XQuery 1.0 dotaz