Základní rysy jazyka

 • funkcionální jazyk

  • výrazy lze libovolně kombinovat dohromady

  • výsledek jednoho výrazu může sloužit jako parametr dalšího výrazu

  • funkce nemají vedlejší efekt

 • uzavřenost nad datovým modelem

  • výsledkem XQuery dotazu je vždy instance datového modelu

 • úzké provázání s W3C XML Schema

  • datové typy jsou definovány na základě schématu

 • silná typová kontrola

  • větší bezpečnost

  • někdy více psaní

 • statické typování

  • mnoho kontrol správnosti dotazu lze provést ještě před spuštěním dotazu při jeho analýze