XPath 2.0

 • jednoduchý dotazovací jazyk nad dokumenty XML

 • operuje nad stromovou strukturou dokumentu XML

  <osoba>
   <jméno>Pepa</jméno>
   <syn>Pankrác</syn>
   <syn>Servác</syn>
  </osoba>
 • výsledkem dotazu je posloupnost složená z uzlů stromu dokumentu nebo hodnot

 • velmi úsporná syntaxe zaměřená především na navigaci a výběr hodnot ze stromu dokumentu