Zdroje dat

  • data lze číst přímo ze souboru pomocí funkce doc()

    doc('katalog.xml')/katalog/polozka
  • v praxi bude XML uloženo v databázi podporující XML

  • funkce collection() umožňuje definovat implementačně závislé zdroje dat

    collection('obchod/katalogy')

    funkce může vracet několik dokumentů najednou

  • v některých případech je zdroj dat určen mimo XPath – například když se XPath používá uvnitř XSLT