Cesty v dokumentu

 • nejčastější typ dotazu prochází strom dokumentu po jednotlivých úrovních a vybírá uzly výsledku

  (: Výběr všech názvů položek v katalogu :)
  
  doc('katalog.xml')/katalog/polozka/nazev
  
 • syntaxe je analogická zápisu cesty k souboru na disku

 • lze použít i známé zkratky . (aktuální uzel) a .. (rodič)

 • výsledné uzly jsou vždy vráceny v pořadí, v jakém se vyskytují v dokumentu

 • ze seznamu uzlů výsledku jsou odstraněny duplicitní uzly