Divoké znaky

 • neznáme-li přesně hloubku elementu, můžeme použít //

  (: Výběr všech elementů název :)
  
  doc('katalog.xml')/katalog//nazev
  
 • výběr elementu s jakýmkoliv názvem (*)

  (: Výběr všech elementů uvnitř položky :)
  
  doc('katalog.xml')/katalog/polozka/*