Predikáty

 • umožňují snadné filtrování uzlů

 • (: Výběr první položky :)
  
  doc('katalog.xml')/katalog/polozka[1]
 • (: Výběr poslední položky :)
  
  doc('katalog.xml')/katalog/polozka[last()]
 • (: Výběr názvů položek dražších než 10000 :)
  
  doc('katalog.xml')/katalog/polozka[cena > 10000]/nazev