Funkce

 • lze používat v predikátech

  (: Výběr názvů položek, které obsahují text "MiniDisc" :)
  
  doc('katalog.xml')//polozka/nazev[contains(., 'MiniDisc')]
  
 • nebo samostatně pro výpočet hodnoty

  (: Spočítání počtu položek v katalogu :)
  
  count(doc('katalog.xml')//polozka)
  
  (: Zjištění průměrné ceny položky v katalogu :)
  
  avg(doc('katalog.xml')//polozka/cena)