Přehled funkcí

  • práce s řetězci

  • regulární výrazy

  • základní matematické operace

  • práce s datem, časem a intervaly

  • agregační funkce (count, sum, avg, min, max)

  • práce s posloupnostmi

  • práce se stromem dokumentu XML a jeho uzly