Osy

 • lomítko v XPathu výrazu odděluje jednotlivé části cesty a hledá další uzly mezi dětmi

 • XPath umožňuje prohledávat i jiné uzly než jen děti

 • (: Výběr položek, za kterými následuje položka s reproduktorem :)
  
  doc('katalog.xml')//polozka[following-sibling::polozka[1][kategorie = 'Reproduktory']]
  
  
 • podporované osy:

  ancestorfollowing
  ancestor-or-selffollowing-sibling
  attributeparent
  childpreceding
  descendantpreceding-sibling
  descendant-or-selfself