Posloupnosti

 • mohou vzniknout výběrem uzlů se stromu dokumentu nebo uměle

 • vytvoření posloupnosti obsahujících 100 čísel od jedné do sta je velmi jednoduché:

  1 to 100
 • posloupnosti lze dále zpracovávat pomocí příkazu for

  (: Vygenerování poslupnosti čísel od 1 do 10 a jejich mocnin :)
  
  for $i in (1 to 10) return ($i, $i * $i)