Další možnosti

 • podmíněné výrazy (if … then … else …)

 • kvantifikátory

  • existenční kvantifikátor (∃ → some $x in poslupnost satisfies podmínka

  • všeobecný kvantifikátor (∀ → every $x in posloupnost satisfies podmínka

 • (: Výpis prvočísel mezi 1 a 100 :)
  
  for $i in (2 to 100) return
   if (every $j in (2 to $i - 1) satisfies $i mod $j ne 0)
    then $i
    else ()